Doktora Yeterlilik sınavında sorumlu tutulacak dersler

2017-2018 eğitim öğretim güz yarıyılında Doktora Yeterlilik sınavına başvuracak öğrencilere uygulanacak sınavlarda sorumlu tutulacak derslerin listesi aşağıda verilmiştir.

 

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI SORUMLU DERSLER     (2017-2018 GÜZ YARIYILI)

1.Sınav

 

2. Sınav

Genel/Zorunlu

Mühendislik Matematiği

Fizik

Sayısal Analiz

İstatistik

Statik

Dinamik

Mukavemet  

Seçmeli

İleri Akışkanlar Mekaniği

Elastisite

İleri Yapı Dinamiği

Ulaştırma Planlaması

Trafik Akım Kuramı

Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği

İnşaat Yönetimi

 

   Programların Lisansüstü Dersleri