2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme projelerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için kısmi hibe desteği sağlanmaktadır.

 

DETAY:http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-bitirme-tezi-destekleme-programi