Bitirme Çalışması Alan Öğrencilerimizin Dikkatine

İnşaat Fakültesi akreditasyon çalışmaları kapsamında aşağıda verilen program çıktılarının mezunlarımıza kazandırıldığına dair kanıtların oluşturulması gerekmektedir. 

PÇ 8.1      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci      

PÇ 9.1      Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

PÇ 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık   

PÇ 10.3    Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi   

PÇ11.1     Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi

Bu amaçla ;

1- Aşağıda verilen web adresleri üzerinde konu anlatımı içeren birer sunum ve sonrasında test değerledirmesini kapsayan formlar hazırlanmıştır. Bu sunumların izlenmesinin ardından sizlerin tamamlayacağınız testte başarı değerlendirmesi "40" ın üstünde olduğunda başarı sertifikaları (tüm değerlendirmeler için farklı olarak otomatik hazırlanmaktadır) e-mail adresinize gelecektir. Talep etmeniz halinde çıktısını alacağınız bu sertifikalar bölüm başkanlığınca imzalanarak sizlere verilebilecektir. 

2- Başarı değerlendirmesi "40"ın altında kalması halinde ise sizler tarafından girişte verilen e-mail adresinize gelecek bağlantı üzerinden testin yinelenmesi gerekmektedir. 

3-Bu testlerden alacağınız notlar Bölüm Başkanlığı tarafından sınav öncesi "Bitirme Ödevi"nizin yürütücüsü olan öğretim üyelerine gönderilecek ve değerlendirme sonuçları "BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU VE JÜRİ RAPORU"na işlenecektir. Bu nedenle bitirme öğrencilerimizin tümümün bu çalışmaya katılarak  23 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları zorunludur.