ONLINE SINAVLAR HK.

Yarıyıl sonu sınavlarında öğrencilerimizin mazeret sınavı taleplerinde aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri rica olunur.

 

-  Öğrenci tarafından sisteme herhangi bir gerekçeyle yüklenemeyen ödev-proje-klasik sınav gibi aktivitelere ait dosyalar e-posta vb. yöntemler ile kesinlikle kabul edilmiyecektir.

-  Öğrencilerin e-posta vb. yöntemlerle gönderdiği cevaplar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-  Çeşitli sebeplerle sınavlarda sorun yaşayan öğrencilerin mazeretlerini 28.05.2020 günlü, 2020/04-06 sayılı Senatosu YTÜ 2019-2020 Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslarının 13. Maddesinde belirtildiği şekilde yapması gerekmektedir.

 

Mazeret Sınav tarihleri için Akademik Takvimi  tıklayınız

 

Mazeret Sınav Talep Formu  İçin Tıklayınız

 

 Madde 13: Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP’den bağlandığı, gerçek bir sistem arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında birtakım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı online mazeret sınavı imkanı verilecektir. Bu öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil edecek belgelerle birlikte taratarak veya resmini çekerek (jpg, pdf formatında) kayıtlı olduğu bölüm başkanlığının kurumsal e-posta adresine akademik takvimde belirtilen tarihe kadar göndermesi gerekmektedir. Dilekçeler ilgili kurullarca değerlendirilip öğrencinin mazeret sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm başkanlığı tarafından koordine edilir. Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.