Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!!

Staj yapacak öğrencilerimizin  aşağıda yazılı sürece göre belgelerini hazırlamaları gerekmektedir;

 

1- Staj yapacak  öğrencilerimizin http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER/Staj/269  kısmında belirtilen  formları almaları,

2-Alınan formlarda, öğrencilerin kendilerini ilgilendiren kısımları doldurduktan sonra  formları, staj yapılacak firmaya göndermeleri,

3-Firma tarafından doldurulan formlar ile diğer tüm formların öğrenci tarafından insmuhbl@inm.yildiz.edu.tr    adresine e posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

4- Öğrenci tarafından gönderilen belgeler Bölüm aracılığı ile staj komisyonuna imzalatılıp sigorta gi rişi yapıldıktan sonra, tekrar öğrencilere  e-posta yoluyla  gönderilmektedir.

 

Önemli Notlar:

1- Mezun durumunda olan (sistemde hiç dersi kalmayacak) öğrencilerimiz aynı dalda   2 (iki) stajını yapabilirler.

2-Mezun durumunda olmayan diğer öğrencilerimiz  ise aynı dalda 2 (iki)  staj yapma olanakları bulunmamaktadır.Örneğin birinci stajını Yapı dalında yapmış ise ikinci stajını Hidrolik,Geoteknik veya Ulaştırma dalında yapmaları gerekmektedir.

3-Staj yapacak olan öğrenci staja başlama tarihinden en az 10 gün önce  işlemlerini bitirmesi gerekmektedir.