DUYURULAR
Bitirme Çalışması Konuları


                    

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI

 

MEKANİK ANABİLİM DALI

 

Öğretim Üyesi

Bitirme Çalışması Konusu

Prof. Dr. İrfan Coşkun

 

 

1-     Yapı-Zemin Etkileşim Problemleri

2-     Yapı Elemanlarının Titreşimi

3-     Stabilite Problemleri

4-     Yapı Elemanlarının Doğrusal Olmayan Analizi

Doç. Dr. Zafer Kütüğ

 

1-    Betonarme Binaların Performansa Dayalı Analizi

2-    Taşıyıcı Elemanların Sonlu Farklarla Analizi

Doç. Dr.  Ayşe Erdölen

 

1-    Kırılma Mekaniği

2-    Yapı Mekaniğinde Belirsizlik Analizi

3-    Yapı Sistemlerinin Çözümünde Belirsizlik Analizi

Doç. Dr. Murat Altekin

 

1-    Sonlu Elemanlar Yöntemi

Yrd. Doç. Dr. Çağrı Mollamahmutoğlu

 

 

1-    Sonlu Elemanlarla Plak Sistemlerin Çözümü

2-    Yapı Mühendisliği Paket Programlarının  Kullanılması

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alemdar

 

1-    Betonarme Yapıların SAP200 Analiz Programı ile Analiz Edilmesi ve Depreme Karşı Kontrollerin Yapılması

2-    Farklı Deprem Analiz Metotları ile Yapıların Analiz Edilmesi ve Sonuçların Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Serhat Erdoğan

 

1-    Yapı-Zemin Etkileşim Problemleri

2-    Yapısal Kontrol ve Modal Tanımlama

3-    Yapı Elemanlarının 3 Boyutlu Sayısal Modellemesi

 

 

Ulaştırma Anabilim Dalı

 

No

Konu

Öğretim Üyesi

Kontenjan

Aranan Şartlar

1

Ulaştırma/İnşaat mühendisliği projelerini değerlendirmek için geliştirilen sürdürülebilirlik puanlama sistemlerinin incelenmesi

Dr. İsmail Şahin

1 veya 2 kişi

İngilizce kaynaklardan derleme yapılacağından, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

2

Otonom karayolu ve demiryolu taşıtlarının sürüş ve işletim özelliklerinin incelenmesi

Dr. İsmail Şahin

1 veya 2 kişi

İngilizce kaynaklardan derleme yapılacağından, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

3

Karayolu trafiğinde taşıt takip özellikleri ve sürücü davranışlarının araştırılması – büyük veri analizi

Dr. İsmail Şahin

1 veya 2 kişi

Bilgisayar programlama yapabiliyor olmak.

4

Demiryolu trafiğinde tren varış-kalkış zamanları ile gecikmelerinin performans analizi

Dr. İsmail Şahin

1 veya 2 kişi

Bilgisayar programlama yapabiliyor olmak.

5

Kanal İstanbul projesinin dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Dr. İsmail Şahin

1 veya 2 kişi

İngilizce kaynaklardan derleme yapılacağından, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

6

Investigation on Travel Time Estimation Method Using by Probe Data (Seyahat Süresi Tahmin Yöntemlerinin Araştırılması)

Dr. Halit ÖZEN

2 kişi

Literatür araştırması şeklinde olacağından iyi derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.

7

YTÜ Davutpaşa Kampüsüne Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Trafiği Değişiminin Veri Tabanı Kayıtlarından Yararlanarak Belirlenmesi

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

2 kişi

İyi derecede Ms-Excel

8

Eşdüzey Kavşak Alanlarında Kullanılan Yatay İşaretleme ve Kaplama Uygulamalarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

1-2 kişi

 

İyi derecede İngilizce beceresi

9

Üniversite Kampüs Alanlarında Otopark Yönetim Planlarının Hazırlanması: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Örneği

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

4 kişi

-

10

Üniversite Kampüslerinde Trafik Hızının Kontrolü ve Hız Azaltma Uygulamaları

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

4 kişi

Trafik Müh. dersini almış olmak

11

İstanbul Tarihi Yarımada Kordonuna Giriş-Çıkış Yapan Trafiğin Bluetooth Sensörlerle Belirlenmesi

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

2 kişi

Trafik Müh. dersini almış olmak

12

Taşıtlarda Kullanılan Film Camların Trafik Kazalarında Etken Sebep Olarak İncelenmesi

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

1 kişi

İyi derecede İngilizce beceresi

13

Karayolu Sıcak Asfalt Karışımlarında Pirinç Kabuğu Külü ile Sönmüş Kireç Katkısı Kullanımının Marshall Stabilitesine Etkisinin Değerlendirilmesi-Deneysel Çalışma

Dr. Mustafa Sinan YARDIM

2 kişi

-

14 Metro İstasyon Sahalarında Yolcu Bilgilendirme Tabelalarının Uygunluk Kriterleri-Saha Çalışması Dr. Mustafa Sinan YARDIM 2 kişi  

 

 

YAPI ANABİLİM DALI

Bitirme Çalışması Konusu

Öğretim Üyeleri

Ön koşul dersleri

Mevcut Bir Betonarme Yapının Deprem Performansının Doğrusal Olmayan Yöntemle Belirlenmesi

Prof. Dr. Bilge DORAN

Yrd. Doç. Dr. Sema ALACALI

Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKTAN

Yapı Statiği-2,

Betonarme -1,

Betonarme-2,

Yapı Müh. Bilg. Uyg.

Çok Katlı Betonarme Yapı Tasarımı

Prof. Dr. Güray ARSLAN

Yapı Statiği-2,

Betonarme -1,

Betonarme-2,

Yapı Müh. Bilg. Uyg.

Köprüler

Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL

Yapı Statiği-2,

Betonarme -1,

Betonarme-2,

Yapı Müh. Bilg. Uyg.

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ

Doç. Dr. Barış SEVİM

Betonarme -1

Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ

 

Çok Katlı Çelik Yapı Tasarımı

Doç.Dr. Serkan BEKİROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Fatih ALEMDAR

Yapı Statiği-2,

Çelik Yapılar-1

Deprem Mühendisliğinde Özel Konular

Doç. Dr. Ali KOÇAK

Yapı Statiği-2,

Betonarme-1

Çelik Köprüler

Yrd. Doç. Dr. Fatih ALEMDAR

Çelik Yapılar 1

Özel Mühendislik Yapılarının Modellenmesi ve Analizi

Doç. Dr. Barış SEVİM

Doç. Dr. Serkan BEKİROĞLU

 

Yapı Statiği-2,

Betonarme -1,

Betonarme-2,

Yapı Müh. Bilg. Uyg.

 

Çok Katlı Betonarme Yapılarda Perde Etkisinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. RızaSecer Orkun KESKİN

Yapı Müh. Bilg. Uyg.

 

 

     YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Haritalama

Yap-İşlet-Devret Tipi Projeler

Yapı Bilgi Modellemesi

Proje Planlaması

Risk Yönetimi

Kamu Özel Sektör İşbirliği

Starteji Yönetimi

Proje Teslim Sistemleri

Sürdürülebilir Projelerde Risk Yönetimi

Yeşil Bina Projelerinde Proje Yönetimi

 

YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI

 

Öğretim Üyesi

Bitirme Çalışması Konuları

 

Prof.Dr.Nabi YÜZER

1) Tarihi Yapılarda Kullanılan Enjeksiyon Malzemesinin(Grout) Reolojik Özellikleri

 

Doç.Dr.Özgür ÇAKIR

1) Silis Dumanı ve Bazalt Lif Katkılı Geri Kazanılmış Agregalı Betonların Özellikleri

 

Doç.Dr.Nihat KABAY

1) Cam Mikroküre Takviyeli Harçların Taze ve Sertleşmiş Hal Özelliklerinin Belirlenmesi  

 2) Faz Değiştiren Madde Katkılı Malzemelerde Isı Yalıtımı Performansının İncelenmesi

 
 

Doç.Dr.Orhan CANPOLAT

1) Sürdürülebilir Geopolimer Beton Üretimi

 

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Beşer KIZILKANAT

1) Alkaliler ile Aktive Edilmiş Cam Lif Takviyeli Beton Cephe Kaplamaları

2) Kimyasal Katkıların Farklı Mineral Katkılı Çimento Hamurunun Özelliklerine Etkisi

 
 

 

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

Öğretim Üyesi

BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU

Prof. Dr. Suat AKBULUT

Farklı Zeminlerde Oturma ve Taşıma Gücü Yaklaşımları

Doç.Dr. Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN

Killi zeminlerin mukavemet parametreleri ve Kaliforniya Taşıma Oranının Laboratuvar deneyleri ile belirlenmesi

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ

Jetgrout ve Derin Karıştırma Kolonlarının Tasarımı

Doç. Dr. Pelin ÖZENER

Zeminlerin Sıvılaşmaya Karşı İyileştirme Metotlarının İncelenmesi

Doç. Dr. Saadet A. BERİLGEN

Donatılı Duvar Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi?

Yard. Doç. Dr. Murat TONAROĞLU

Kumlu Bir Zeminde Sıvılaşma Riskinin Basitleştirilmiş Yöntemle Hesaplanması

Öğr. Gör. Dr. Murat E.SELÇUK

Mevcut ve Taslak Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması