HABERLER
Uluslararası Koheziv Sediment Taşınım Konferansı


“INTERCOH 2019-15. Uluslararası Koheziv Sediment Taşınım Süreçleri Konferansı (15th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes)” 13-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüs Oditoryum’da düzenlenecektir. Konferans genç, tecrübeli ve dünyaca tanınan bilim insanlarının ve mühendislerin buluştuğu, koheziv sediment özellikleri, dinamiği ve modellemesi alanlarında güncel gelişmelerin tartışıldığı uluslararası bir platform sunmaktadır. INTERCOH konferanslarının amacı güncel teorik ve sayısal çalışmalar ile saha ve laboratuvar ölçümlerinin katılımcılarla paylaşılmasıdır. Konferans konuları, koheziv ve koheziv olmayan malzeme karışımları için saha ve laboratuvar ölçüm sistemleri ve teknikleri, sayısal modelleme, dalga ve akıntı nedenli taşınım, kıyı morfodinamiği, kıyı ve haliç sınır tabaka etkileşimleri, katı madde reolojisi ve reometrisi, biyolojik ve ekolojik etkiler, çamur hidrodinamiği konularını içermektedir.

 

Etkinlik programı için tıklayınız.