Staj

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin
 
STAJ UYGULAMASI KURALLARI VE FORMLARI
 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

  pdf  
STAJ KLAVUZU   pdf  
    pdf  
STAJ SİCİL FORMU   word  
SGK (ZORUNLU STAJ) FORMU   word  
ÖZEL FİRMA STAJ YERİ KABUL YAZISI ÖRNEĞİ   pdf  

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYAN VE TAAHÜTNAMESİ

  word  

ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

  word