Eğitim Amaçları

 

YTÜ İnşaat Mühendisliği Normal ve II. Öğretim Program Eğitim Amaçları: 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programının eğitim amacı, dünyadaki

ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak;

1. Meslek içi / sürekli eğitim etkinliklerine katılarak bilgi birikimini zenginleştiren ve

kendini yenileyebilen,

2. Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde

lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdüren,

3. Temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini karmaşık sistemlerde gerçekçi kısıtlar

altında, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda ve bireysel olarak uygulayabilme

becerisine sahip, ulusal ve uluslararası farklı büyüklükteki özel sektör firmaları

ile kamuya ait ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda yönetici ve yönetici

yardımcısı, büro veya saha mühendisi olarak çalışan,

4.Lisansüstü eğitim çalışmaları sırasında ve sonrasında devlet veya vakıf

üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan,

inşaat mühendisleri yetiştirmektir.