Ulaştırma Anabilim Dalı

Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim elemanları, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün lisans ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü Programlarında ulaştırma mühendisliği derslerini verirler. Programlardaki zorunlu ve seçimlik dersler ağırlıklı olarak kara ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım ve işletme süreçlerindeki teorik ve uygulamalı konuları içermektedir.

Öğretim elemanları eğitim-öğretimin yanında araştırma etkinliklerini de yürütmektedirler. Araştırma çalışmaları olarak karayolu ve demiryolu modlarının planlama, tasarım ve işletme konularında yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki dergilerde  yayımlanmakta ve toplantılarda sunulmaktadır.

 

Ulaştırma Anabilim Dalı Sayfası -->