Yapı Anabilim Dalı

Yapı Anabilim Dalı’nda lisans seviyesinde verilen derslerle, temel mühendislik konularına hakim olan öğrencilerin, Yapı Mühendisliği problemlerini kavraması ve çözmesi için gerekli olan temel bilgiler aktarılır. Yapı Anabilim Dalı kadrosundaki akademisyenler, güncel yapısal problemlere çözümler üretmek için çalışmalar yapar. Laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen araştırmalar ile teorik birikimin pratiğe dökülmesi sağlanır. Yapı Anabilim Dalı’nın bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir:

·       Ahşap yapı boyutlandırma esasları,

·       Çelik ve kompozit yapı boyutlandırma esasları,

·       Çelik yapılarda öngerilme uygulamaları,

·       Endüstriyel çelik yapılar,

·       Yüksek çelik yapılar,

·       Çelik köprüler,

·       Askılı ve asma köprüler,

·       Beton, betonarme ve öngerilmeli beton yapı mekaniği: elastisite, çubuk teorisi, plak teorisi, kırılma çizgileri teorisi, ince cidarlı yapı, betonda bünyesel ve nümerik modelleme,

·       Betonarme ve öngerilmeli beton yapılar: çerçeve yapılar, çok katlı yapılar, yüzeysel taşıyıcılar (kabuklar, su depoları, silolar), istinat yapıları, öngerilmeli beton ve kompozit köprüler, prefabrik yapılar,

·       Yığma yapılar: malzeme özellikleri, taşıyıcı beton briket deneyleri ve sonlu eleman modellemeleri,

·       Statik: klasik çözüm yöntemleri, matris metotları, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, limit durum analizleri, yapısal güvenirlik, malzeme ve yük parametrelerin istatistik yöntemlerle belirlenmesi,

·       Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri (spektral analiz, zaman artımı yöntemi), lineer olmayan titreşimler, hasarlı yapıların güçlendirilmesi,

·       Yapı tasarımı, bilgisayar destekli tasarım, betonarme elemanlarda doğrusal olmayan sonlu eleman uygulamaları, performansa dayalı tasarım.

Yapı Anabilim Dalı Sayfası -->