Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

İnşaat sektörünün parçalanmış, benzersiz ve karmaşık yapısından kaynaklı olarak, inşaat projelerinin zamanında, bütçesinde ve istenilen standartlarda tamamlanabilmesi gelişmiş yönetim becerilerine ve tekniklerine ihtiyaç duymaktadır. Fakat inşaat mühendisliği mezunu öğrencilerinin yönetim yeteneklerinin sınırlı olduğu sektör tarafından belirtilerek eleştirilmektedir. Bu eleştirilere cevap verebilmek amacıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Yapı İşletmesi Ana Bilim dalı kurulmuş, ve bu program öğrencilerin yönetim yeteneklerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaya başlamıştır.

 

Yapı İşletmesi Ana Bilim dalı iki zorunlu dersle beraber dört tane teknik seçmeli dersi inşaat mühendisleri öğrencilerine sunmaktadır. Bunun yanında mezun öğrencilerin kayıt olabileceği prestijli bir tezsiz yüksek lisans programı da bünyesinde bulunmaktadır. Bu program öğrencilerine 38 tane çoklu-disiplinli bir yaklaşımla, çeşitli düzey ve uzmanlıklarda dersler sunmaktadır. Bununla beraber İngilizce İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı çerçevesinde 5 adet yüksek lisans dersi verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerine yeni teknolojilerin ve yaklaşımların geliştirildiği çeşitli araştırma projelerine katılma fırsatı da tanımaktadır. Böylece, öğrenciler yapım mühendisliği ve işletmesi ile ilgili değişik alanlarda bilgilerini geliştirme imkânı bulabilmektedirler.

 

Yapı mühendisi ve yöneticisi olarak, mezunlarımız projelerde sürdürülen inşaat operasyonlarını planlayabilmekte ve idare edebilmektedirler. Bu süreç sırasında, şantiye yerleşimini gerçekleştirmekte, zaman çizelgesi oluşturmakta, uygun ekipmanları seçmekte, çalışan işçileri organize etmekte, tedarik sürecini yönetmekte, şantiyedeki işçi sağlığını ve güvenliği sürecini yönetmektedir. Bunun yanında, mezun öğrenciler planları ve şartnameleri yapılabilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından kontrol edebilmekte ve geliştirebilmekte, maliyet tahminleri yapabilmekte ve ihale dokümanları hazırlayabilmekte, yapısal bilgi modelleme sistemlerinden 3 boyutlu dizayn yapabilmek için yararlanabilmekte, taşeronları yönetebilmekte, işverenle proje ihtiyaçlarının sağlandığından emin olmak için beraber çalışabilmekte ve şantiye problemlerini çözebilmektedir.

 

Yapı İşetmesi Anabilim Dalı Web Sayfası -->