Yapı Anabilim Dalı

Yapı Anabilim Dalı Çalışma Alanları

·         Ahşap yapı boyutlandırma esasları

·         Çelik ve kompozit yapı boyutlandırma esasları

·         Çelik yapılarda öngerilme uygulamaları

·         Endüstriyel çelik yapılar

·         Yüksek çelik yapılar

·         Çelik köprüler

·         Askılı ve asma köprüler

·         Beton, betonarme ve öngerilmeli beton yapı mekaniği: elastisite, çubuk teorisi, plak teorisi, kırılma çizgileri teorisi, ince cidarlı yapı, betonda bünyesel ve nümerik modelleme

·         Betonarme ve öngerilmeli beton yapılar: çerçeve yapılar, çok katlı yapılar, yüzeysel taşıyıcılar (kabuklar, su depoları, silolar), istinat yapıları, öngerilmeli beton ve kompozit köprüler, prefabrik yapılar

·         Yığma yapılar: malzeme özellikleri, taşıyıcı beton briket deneyleri ve sonlu eleman modellemeleri

·         Statik: klasik çözüm yöntemleri, matris metotları, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, limit durum analizleri, yapısal güvenirlik, malzeme ve yük parametrelerin istatistik yöntemlerle belirlenmesi

·         Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri (spektral analiz, zaman artımı yöntemi), lineer olmayan titreşimler, hasarlı yapıların güçlendirilmesi

·         Yapı tasarımı, bilgisayar destekli tasarım, betonarme elemanlarda doğrusal olmayan sonlu eleman uygulamaları, performansa dayalı tasarım

 

Yapı Anabilim Dalı Sayfası -->