Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren hidrolik ve kıyı - liman mühendisliği laboratuarları toplam 5000 m2 alana sahip müstakil bir binada kurulmuştur. Bu laboratuarlar oldukça gelişmiş bir alt yapı ile araştırma ve eğitim amaçlı hizmeti öğrenci ve bilim adamlarına sunmaktadır. Bu konuda sahip olduğu imkânlar açısından ve uluslarası gelişmişlik standartları bakımından Türkiye'de nadir bulunan laboratuarlar arasında sayılabilir.

Laboratuarlar bilgisayar kontrolünde ölçüm yapabilen çok sayıda gelişmiş cihazlarla donatılmış durumdadır ve bu yapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırma projesinin yürütüldüğü bir laboratuvar durumundadır.

Laboratuarda lisans ve lisansüstü seviyelerinde uygulamalı dersler verilmekte, ayrıca tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Lisans düzeyindeki öğrencilere akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji ve kıyı-liman mühendisliği konularında temel deneyler yapılarak onlara eğitimini gördükleri mühendislik dalında en iyi düzeyde bilgi aktarımını sağlama ve mesleklerini daha fazla tanıyarak daha fazla sevme fırsatı verilebilmektedir. Lisansüstü düzeyinde ise özellikle kıyı ve liman mühendisliğinde çok kısa bir süreç içinde gelişme kaydederek modern bir laboratuar görünümüne sahip olmuştur. Bu laboratuarlarda hidrolik ve kıyı-liman mühendisliğinin güncel konularında oldukça iyi sayılan teknolojik alt yapıyı kullanarak araştırma verebilecek konumdadır.

 

Bu laboratuvarda;

 1. Bir adet 26 m uzunluğunda, 1 m genişliğinde ve yüksekliğinde her iki tarafı camdan imal edilmiş düzensiz dalga kanalı
 2. Bir adet 38 m uzunluğunda, 32 m genişliğinde, 1.0 m derinliğinde betonarme havuz
 3. Bir adet 30 m uzunluğunda, 90 cm genişliğinde, 60 cm yüksekliğinde alüminyum tabanlı ve her iki tarafı pleksiglass olan su kanalı
 4. Bir adet 15 m uzunluğunda, 40 cm genişliğinde, 50 cm yüksekliğinde her iki tarafı cam olan su kanalı
 5. Bir adet 12 m uzunluğunda, 1.5 m genişliğinde, 1.0 m yüksekliğinde doğrusal kanal
 6. Muhtelif büyüklüklerde kendi içerisinde su sirkülasyonuna sahip üç ayrı su kanalı tesisi
 7. Bir adet 4.5 m uzunluğunda 1 m genişliğinde 1 m yüksekliğinde sarsma tankı

 

fiziksel model deneyleri için hizmet vermektedir.

 

Ayrıca çok sayıda, farklı amaçlara hizmet veren deney setleri eğitim ve araştırma amaçlı faaliyet göstermektedir.

 

Hidrolik ve Kıyı - Liman Mühendisliği Laboratuarı Çalışma Alanları

 

 • Kıyılarda katı madde hareketi
 • Kıyı yapıları (kazıklar, boru hatları vb…) etrafında yerel taban hareketi
 • Kıyı hidrodinamiği
 • Dalgakıran stabilite çalışmaları
 • Deniz yapılarında dalga yüklerinin ölçülmesi
 • Çok fazlı akımların hidrodinamiği
 • Hareketli tabanlı akarsu modelleri
 • Yan savek model çalışmaları
 • Kıvrımlı kanal model çalışmaları
 • Yeraltı suyu ve kuyu problemleri
 • Dalga mekaniği
 • Kıyı çizgisi modellenmesi
 • Türbülans modelleri
 • Hidrolik sıçrama - bore analojisi model çalışmaları
 • Su darbesi ve hava kazanı modelleri
 • Su dağıtım şebeke modelleri
 • Taşkın modelleri
 • Akarsu morfolojisi
 • Büyük hacimli (platform ve depolama tankları gibi) deniz yapılarına tesir edecek dalga yüklerinin tahmini ile ilgili modeller
 • Denizaltı boru hatlarının tasarımı ile ilgili modeller
 • Hidrolojik havza modelleri
 • Çok fazlı akımların modellenmesi
 • Dalga ve akıntı ölçümleri

olarak sıralanabilir.