Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Geoteknik Dalı Geoteknik Bilimi ile ilgili çeşitli alanlarda teorik ve deneysel çeşitli araştırma imkanları sunmaktadır. Mevcut başlıca araştırma konuları arasında derin kazılarda ankrajlı palplanş perde uygulamaları, barajların stabilitesi, istinat yapılarının sismik davranışı deprem risk analizleri, temel mühendisliği uygulamalarında ara yüzey elemanı kullanımı, model kazık deneyleri, donatılı ve donatısız kumlu zeminlerde taşıma gücü model deneyleri yer almaktadır.

Deneysel ve teorik araştırmaların sürdürülmesi esnasında en gelişmiş bilgisayar programlarından ve analitik ve nümerik metodlardan faydalanılmakta olup, anabilim dalında çok geniş ve güncel literatür imkanları mevcuttur. Lisansüstü eğitimde, Üniversite Bilgisayar Merkezi imkanlarına ilave olarak, Geoteknik Dalında mevcut kişisel bilgisayarlardan yararlanılmaktadır.

Geoteknik Dalı bünyesinde Zemin Mekaniği ve Jeoloji Laboratuarları olmak üzere geniş imkanlara sahip iki adet laboratuar mevcut olup, bu laboratuarlarda araştırmalar için çeşitli mekanik ve elektronik ekipman ile son derece hassas deneyler yapılabilmektedir.   

Başlıca Deney Sistemleri

A.-Kayma Mukavemeti ve Gerilme Deformasyon Davranışını Araştırma Sistemleri

Kesme Kutusu Deneyi

Serbest Basınç Deneyi

Üç Eksenli Basınç Deneyi

Veyn, Koni Deneyleri

B.-Konsolidasyon Davranışını Araştırma Sistemleri

Ödometre Deneyi

Çamur Konsolidasyon Deneyi

Sızıntı Etkili Konsolidasyon Deneyi

Rowe Hücresi

CRS Deney Sistemi

C.- İndeks Özellikleri ve Sınıflandırma Deney Sistemleri

Elek Analizi

Hidrometre Analizi

Atterberg Kıvam Limitleri

D.- Zemin Sıkıştırma ve Permeabilite Deney Sistemleri

Kompaksiyon

CBR

 

Permeabilite