Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yalçın Yüksel

Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı ve Deniz Yapılarının Tasarımı, Kıyı ve Hidrolik Yapıların Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

Geoteknik Anabilim Dalı 

Araştırma Alanları: Jeoloji, Kıyı ve Deniz Jeolojisi,

Prof. Dr. Esin Çevik

Hidrolik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Kıyı Yapıları,  Dalga İstatistiği, Liman Planlama, Oyulma,  Dalgakıran

Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

Hidrolik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Kentsel Altyapı Sistemleri, Akarsu Düzenlenmesi ve Taşkın Kontrolü,  Su Yapıları, Arıtma Tesisi Hidroliği, Hidro - Elektrik Tesisleri

 

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ

Yapı Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Betonarme, Depreme Dayanıklılık, Yapı Tasarımı, Yapı Dinamiği, Onarım ve Güçlendirme

Prof. Dr. İrfan ÇOŞKUN

Mekanik Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Elastisite 

Prof. Dr. Nabi YÜZER

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Tarihi Yapı Malzemeleri, Beton Durabilitesi, Yüksek Sıcaklık, Donatı Korozyonu, Grouting

Prof. Dr. Mehmet M. BERİLGEN

Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı (Bölüm Başkanı)

Araştırma Alanları: Zemin Yapı Etkileşimi, Zemin Davranışı, Kazı ve İksa Sistemleri, Mühendislik Dolguları, Geoteknik Deprem Mühendisliği

 

Prof. Dr. Suat AKBULUT

Geoteknik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Zeminlerin enjeksiyonu, Zemin Stabilazasyonu, Nanoteknoloji, Görüntü Analizi, Nören Network Modeller

Prof. Dr. Güray ARSLAN

Yapı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Betonarme, Prefabrike Yapı, Yüksek Yapı, Öngerilme, Deprem Mühendisliği

 

Prof. Dr. Bilge DORAN

Yapı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları:  Bilgisayar Destekli Tasarım, Tarihi Yapılar, Betonarme Perdeler, Lifli Polimerler, Performansa Göre Tasarım

 

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN

Ulaştırma Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Demiryolu Planlaması,Tren Çizelgelemesi ve Hat Kapasitesi, Trafik Akım Kuramı, Otoyol Trafik Analizi, Toplu Taşıma

Prof. Dr. Barış SEVİM

Yapı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Mühendislik Yapılarının Deprem Davranışı, Kemer Barajlar, Deneysel Modal Analiz, Sonlu Eleman Yöntemi, Sayısal Modelleme

Prof. Dr. Mücteba UYSAL

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı 

Araştırma Alanları:  Beton Teknolojisi, Kompozit Malzemeler , Sürdürülebilir Malzemeler

Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU

Hidrolik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Kıyı Mühendisliği, Akarsularda Katı Madde Tasarımı, Kıyı ve Liman Yapıları

Doç. Dr. Ali KOÇAK

Yapı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Sonlu Elemanlar, Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yüksek Yapılar, Yığma Binalar