Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Yapı Malzemeleri Laboratuarı Çalışma Alanları

 

·        Malzemelerin iç yapısı ve özellikleri, iç yapı ile özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması

·        Bağlayıcı malzemelerin özellikleri ve üretim teknikleri

·        Beton özellikleri üretim teknikleri ve beton katkı maddeleri

·        Puzolan malzemelerin özellikleri beton teknolojisinde kullanımı ve ekonomiye katkısı. 

·        Endüstriyel atıkların beton teknolojisinde kullanılabilirliğinin araştırılması

·        Malzemelerin durabilitesi (kalıcılık özelliği)

·        Betona sülfatların ve klorürlerin etkileri

·        Betona yüksek sıcaklığın etkileri

·        Betonarmenin Korozyonu: donatı korozyonunun araştırılması, matematik model oluşturulması 

·        Tarihi yapılardaki malzeme özelliklerinin tahribatlı ve tahribatsız deneylerle araştırılması.

·        Yapı elemanlarında servis ömrünün matematik modelle tahmini