Geoteknik Anabilim Dalı

 

Yerleşim projeleri ve konutlar, ulaşım sistemleri, köprüler, barajlar ve sulama yapıları, enerji üretim tesisleri, limanlar ve deniz yapıları, tüneller ve yeraltı yapıları, atıkların uzaklaştırılması ve arıtma yapıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında etüd-tasarım-yapım aşamalarında inşaat alanının jeolojik ve zemin yapısının belirlenmesi ve önemle gözönüne alınması ekonomik ve güvenli yapılaşma için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan yıkıcı depremler inşaat projelerinde zemin koşullarının yeterince dikkate alınmamasının acı sonuçlarını gözönüne sermiştir. 

 

Geoteknik Anabilim Dalı inşaat mühendisliği eğitimi içinde önemli bir yer tutan lisans ve lisansüstü eğitimi yanında, araştırma ve uygulama etkinliklerinde de aktif olarak yeralmaktadır. İdeale yakın öğretim kadrosu ile öğrencilerimizin meslekleri ile ilgili en güncel bilgilerle donatılmasını araştırma projeleri ile evrensel bilimin gelişmesine katkı sağlamayı ve ülkemizde geoteknik uygulamalarında etkin bir şekilde rol almayı kendisine misyon edinmiş olan Geoteknik Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Fakültesinin yönetim kadrolarında da etkin görevler üstlenerek Yıldız Teknik Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamaya çaba harcamaktadır

 

Geoteknik Anabilim Dalı Web Sayfası