Hidrolik Anabilim Dalı

 

Hidrolik İnşaat Mühendisliğinin bir alt disiplinidir. Akışkanlar mekaniğinin yaygın olarak kullanıldığı ve her türlü akışkanın, özellikle suyun, durgun ya da hareketli olması halleri ile ilgilenen, akışkanlar mekaniği prensiplerinin; suyun toplanması, dağıtılması, depolanması, taşınması, kontrolu, ölçülmesi veya kısaca yönetilmesi için uygulandığı bir bilim dalıdır. Bu nedenle akışkanlar mekaniği inşaat mühendisliğinin temel konularından biridir.

 

Gerek akışkanın basınç ile taşındığı boru akımları gerekse akarsular, kanallar, göller, haliçler ve denizlerdeki serbest yüzeyli akımlarla ilgilenmektedir. Bunun dışında sadece su değil atmosferdeki hava akımları da inşaat mühendisliği yapıları ile yaptığı etkileşimin bilinmesi açısından önemli olmaktadır.

 

Hidrolik mühendisi; barajları, limanları, menfezleri, kanalları, seddeleri, sulama ve drenaj projeleri ile ilgili yapıları, boru hatlarını, su dağıtım şebekelerini, depolama tanklarını, su yollarını, su alma yapılarını, su ile etkileşimdeki diğer çeşitli yapıları tasarlamakta aynı zamanda akarsu ve kıyı alanlarındaki katı madde taşınımı ile erozyon ve yığılma işlemlerini dikkate almaktadır. Hidrolik mühendisi, sadece yapıların tasarımı değil aynı zamanda suyun, havanın ve zeminin etkileştiği doğa olaylarını anlamak ve bunlara karşın çözüm üretmeye de çalışmaktadır.

 

Tüm bu nedenlerle teorik çalışmaların yanısıra saha ve laboratuvar çalışmalarına da gereksinim duymaktadır.

 

Hidrolik Mühendisliği Bilim Dalı da kendi içinde uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır, bunlar; (i) Hidromekanik, (ii) Su Kaynakları, (iii) Kıyı ve Deniz Mühendisliğidir.

 

Bölümümüzde, Hidrolik Anabilim Dalı Lisansüstü düzeyinde iki programa hizmet vermektedir, bunlar; (i) Hidrolik ve (ii) Kıyı ve Liman Mühendisliği programlarıdır.

 

 

Hidrolik Anabilim Dalı Web Sayfası