Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

 

Yapı İşletmesi İnşaat Mühendisliğinin bir alt disiplinidir. İnşaat sektörünün parçacıl, benzersiz ve karmaşık yapısına bağlı olarak inşaat projelerinin zamanında, bütçesinde ve istenilen standartlarda tamamlanabilmesi için gelişmiş yönetim becerilerine ve tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, inşaat şirketlerinde kurumsallaşma yeterli düzeyde olmadığı gibi, inşaat mühendisliği mezunu öğrencilerinin yönetim yetenekleri ise sektör tarafından sınırlı olduğu yönünde eleştirilmektedir.

 

Bu eleştirilere cevap verebilmek amacıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Yapı İşletmesi Ana Bilim dalı kurulmuş ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin yönetim yeteneklerini geliştirmek amacıyla ve sektörün gereksinimlerine karşılık gelen konularda üniversite-sanayi işbirliği ve ar-ge çalışmaları yapmaya başlamıştır.

 

Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı bir zorunlu dersle beraber dört tane teknik seçmeli dersi inşaat mühendisleri öğrencilerine sunmaktadır. Bunun yanında mezun öğrencilerin kayıt olabileceği prestijli bir tezsiz yüksek lisans programı da bünyesinde bulunmaktadır. Bu program öğrencilerine çoklu-disiplinli bir yaklaşımla, çeşitli düzey ve uzmanlıklarda 38 tane ders sunmaktadır. Bununla beraber İngilizce İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı çerçevesinde 6 adet yüksek lisans dersi verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerine yeni teknolojilerin ve yaklaşımların geliştirildiği çeşitli araştırma projelerine katılma fırsatı da tanınmaktadır. Böylece, öğrenciler yapım mühendisliği ve işletmesi ile ilgili değişik alanlarda bilgilerini geliştirme imkânı bulabilmektedirler.

 

Yapı mühendisi ve yöneticisi olarak, mezunlarımız projelerde sürdürülen inşaat operasyonlarını planlayabilmekte ve idare edebilmektedirler. Bu süreç sırasında, şantiye yerleşimini gerçekleştirmekte, zaman çizelgesi oluşturmakta, uygun ekipmanları seçmekte, çalışan işçileri organize etmekte, tedarik sürecini yönetmekte, şantiyedeki işçi sağlığını ve güvenliği sürecini yönetmektedir. Bunun yanında, mezun öğrenciler planları ve şartnameleri yapılabilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından kontrol edip geliştirebilmekte, maliyet tahminleri yapabilmekte, ihale dokümanları hazırlayabilmekte, yapısal bilgi modelleme sistemlerinden 3 boyutlu dizayn yapabilmek için yararlanabilmekte, taşeronları yönetebilmekte, işverenle proje ihtiyaçlarının sağlandığından emin olmak için beraber çalışabilmekte ve şantiye problemlerini çözebilmektedir.

 

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Web Sayfası