Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

 

Malzeme bilimine duyulan gereksinim mühendis teriminin içinde saklıdır. En genel anlamda mühendis, bir işlevi yerine getirmek için uygun bir sistem tasarlayan ve üreten kişidir ve daima bir malzeme sorunu ile karşılaşır. Bir hekim için “Anatomi” dersinin önemi ne ise mühendis için “Malzeme Bilimi” odur.


İnşaat mühendisi, mevcut malzemelerden ihtiyaca en uygun olanını seçer ya da ihtiyaca uygun olan malzemeyi üretir. Bu amaçla sağlamlığı, işlevselliği ve ekonomikliği bir arada düşünmek zorundadır. Malzemenin seçiminde, malzeme özelliklerinin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde, malzeme dayanımının tükenmesini doğuran nedenlerin teşhis ve tedavisinde “Malzeme Bilimi”ne ihtiyaç duyulmaktadır.


Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı, inşaat mühendisliği içinde lisans ve lisansüstü eğitimi yanında, ulusal/uluslararası araştırma ve uygulama etkinliklerinde de aktif olarak yer almaktadır. Bünyesinde yer alan “Yapı Malzemeleri Laboratuvarı”nda; lisans ve lisansüstü derslerinde, tezlerin hazırlanmasında, ulusal/uluslararası araştırma projelerinin gerçekleştirilmesinde, Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile endüstriye katkı sağlamak amacı ile birçok deney gerçekleştirilmektedir.

 

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Web Sayfası