Eğitim Amaçları

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programının eğitim amacı, dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak;


a. Meslek içi /sürekli eğitim etkinliklerine katılan,

 

b. Eğitimlerini yurtiçi / yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdüren,

 

c. Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim veya uygulama kadrosunda çalışan,

 

d. Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan inşaat mühendisleri yetiştirmektir.