Hakkında

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin en eski ikinci inşaat mühendisliği bölümüdür ve tarihi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) tarihi ile özdeştir. YTÜ eğitime 1911 yılında "Kondüktör Mektebi Alisi" adı altında başlamış, kuruluşu 1923'ten sonra "Nafia Fen Mektebi" adı altında devam etmiş ve adı 1937'de İstanbul Teknik Okulu, 1969'da İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982'de Yıldız Üniversitesi ve son olarak 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Halen Bölüme kayıtlı 1550 lisans ve 270 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır.

 

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü yedi anabilim dalı içerir. Bunlar:

 

Geoteknik Anabilim Dalı,

Hidrolik Anabilim Dalı,

Mekanik Anabilim Dalı,

Ulaştırma Anabilim Dalı,

Yapı Anabilim Dalı,

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı,

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalıdır.

 

Lisans eğitimi %30 İngilizce ve % 100 İngilizce olmak üzere iki ayrı program altında yapılmaktadır. Dersler hafta içi 08:00-18:50 arasında yürütülmektedir. Bölüm, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak İnşaat Anabilim Dalı altında, Geoteknik, Hidrolik, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Mekanik, Ulaştırma ve Yapı Mühendisliği alanlarında tezli Yüksek lisans ve Doktora programları ile Yapı İşletmesi dalında tezsiz yüksek lisans yürütmektedir.

 

Bölüm öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan, yüksek lisans  ve doktora öğrencilerinin deneysel çalışmalarını yürüttükleri ve aynı zamanda çeşitli araştırma projelerinin yürütüldüğü çalışır durumda 6 adet laboratuar mevcuttur. Bunlar;

 

Prof. Dr. Kutay Özaydın Zemin Mekaniği laboratuarı,

Hidrolik ve Kıyı Liman Müh. laboratuarı,

Yapı laboratuarı,

Yapı Malzemeleri laboratuarı,

Ulaştırma laboratuarı,

Jeoloji laboratuarları

Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaştırma Sistemi Laboratuvarıdır.